ஆத்ம நண்பன்  (Soul Friend)

This 1 hour Tamil program is specially crafted to cater to the needs of the Indian community in Singapore. This program aims to entertain, inform and inspire its listeners. The content includes family, community building, news & information, history & culture and Christian Tamil Music.

இந்த ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சி சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு,சமூகம்,கலாச்சாரம்,குடும்பம்,சுகாதாரம் போன்ற நல்ல குறிப்புகளை பகிர்ந்து கொள்வது மட்டுமின்றி, நல்ல தேவ பாடல்களையும், செய்திகளையும் வழங்கி வருகிறது.

 

Produced Studio Elpizo in Singapore and originally aired on Be107FM

Sunday: 9.00pm – 10.00pm

IndianChurch.001

Subscribe on iTunes   Subscribe to Podcast RSS

Looking for episodes prior to 17 March 2013? Contact Us.


Feb 4, 2018
4th February 2018 Aathma Nanban
Series: Soul Friend
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Feb 4, 20184th February 2018 Aathma Nanban
  Feb 4, 2018
  4th February 2018 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jan 28, 201828th January 2018 Aathma Nanban
  Jan 28, 2018
  28th January 2018 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jan 21, 201821st January 2018
  Jan 21, 2018
  21st January 2018
  Series: Soul Friend
 • Jan 14, 201814th January 2018 Aathma Nanban
  Jan 14, 2018
  14th January 2018 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jan 7, 20187th January 2018 Aathma Nanban
  Jan 7, 2018
  7th January 2018 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 31, 201731st December 2017 Aathma Nanban
  Dec 31, 2017
  31st December 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 24, 201724th December 2017 Aathma Nanban
  Dec 24, 2017
  24th December 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 17, 201717th December 2017 Athma Nanban
  Dec 17, 2017
  17th December 2017 Athma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 10, 201710th December 2017 Aathma Nanban
  Dec 10, 2017
  10th December 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 3, 20173rd December part 3 2017 Aathma Nanban
  Dec 3, 2017
  3rd December part 3 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 3, 20173rd part 2 December 2017 Aathma Nanban
  Dec 3, 2017
  3rd part 2 December 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 26, 201726th November 2017 Aathma Nanban
  Nov 26, 2017
  26th November 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 19, 201719th November 2017 Aathma Nanban
  Nov 19, 2017
  19th November 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 12, 201712 th November 2017
  Nov 12, 2017
  12 th November 2017
  Series: Soul Friend
 • Nov 12, 201712th November 2017 Aathma Nanban
  Nov 12, 2017
  12th November 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 5, 20175th November 2017
  Nov 5, 2017
  5th November 2017
  Series: Soul Friend
 • Oct 29, 201729th October 2017
  Oct 29, 2017
  29th October 2017
  Series: Soul Friend
 • Oct 22, 201722nd October 2017
  Oct 22, 2017
  22nd October 2017
  Series: Soul Friend
 • Oct 15, 201715th October 2017 Aathma Nanban
  Oct 15, 2017
  15th October 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 15, 201715th October 2017
  Oct 15, 2017
  15th October 2017
  Series: Soul Friend
 • Oct 15, 201715th October 2017
  Oct 15, 2017
  15th October 2017
  Series: Soul Friend
 • Oct 1, 20171st October 2017 Aathma Nanban
  Oct 1, 2017
  1st October 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Sep 24, 201724th September 2017
  Sep 24, 2017
  24th September 2017
  Series: Soul Friend
 • Sep 17, 201717th Sep 2017 – Aathma Nanban
  Sep 17, 2017
  17th Sep 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Sep 10, 201710th September 2017 – Aathma Nanban
  Sep 10, 2017
  10th September 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Sep 3, 20173th September 2017 – Aathma Nanban
  Sep 3, 2017
  3th September 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Aug 27, 201727 August 2017 – Aathma Nanban
  Aug 27, 2017
  27 August 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Aug 20, 201720 August 2017 – Aathma Nanban
  Aug 20, 2017
  20 August 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Aug 13, 201713 August 2017 – Aathma Nanban
  Aug 13, 2017
  13 August 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Aug 6, 20176 August 2017 – Aathma Nanban
  Aug 6, 2017
  6 August 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jul 30, 201730 July 2017 – Aathma Nanban
  Jul 30, 2017
  30 July 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jul 16, 201716 July 2017 – Aathma Nanban
  Jul 16, 2017
  16 July 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jul 9, 20179 July 2017 – Aathma Nanban
  Jul 9, 2017
  9 July 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jul 2, 20172 July 2017 – Aathma Nanban
  Jul 2, 2017
  2 July 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jun 25, 201725 June 2017 – Aathma Nanban
  Jun 25, 2017
  25 June 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jun 18, 201718 June 2017 – Aathma Nanban
  Jun 18, 2017
  18 June 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jun 11, 201711th June 2017 – Aathma Nanban
  Jun 11, 2017
  11th June 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jun 4, 20174th June 2017 – Aathma Nanban
  Jun 4, 2017
  4th June 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • May 28, 201728th May 2017 – Aathma Nanban
  May 28, 2017
  28th May 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • May 14, 201714th May 2017 – Aathma Nanban
  May 14, 2017
  14th May 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • May 7, 20177th May 2017 – Aathma Nanban
  May 7, 2017
  7th May 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 23, 201723th April 2017 – Aathma Nanban
  Apr 23, 2017
  23th April 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 16, 201716th April 2017 – Aathma Nanban
  Apr 16, 2017
  16th April 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 9, 20179th April 2017 – Aathma Nanban
  Apr 9, 2017
  9th April 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 2, 20172nd April 2017 – Aathma Nanban
  Apr 2, 2017
  2nd April 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Mar 12, 201712th March 2017 – Aathma Nanban
  Mar 12, 2017
  12th March 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Mar 5, 201705th March 2017 – Aathma Nanban
  Mar 5, 2017
  05th March 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 26, 201726th February 2017 – Aathma Nanban
  Feb 26, 2017
  26th February 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 19, 201719th February 2017 – Aathma Nanban
  Feb 19, 2017
  19th February 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 12, 201712th February 2017 – Aathma Nanban
  Feb 12, 2017
  12th February 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend