ஆத்ம நண்பன்  (Soul Friend)

This 1 hour Tamil program is specially crafted to cater to the needs of the Indian community in Singapore. This program aims to entertain, inform and inspire its listeners. The content includes family, community building, news & information, history & culture and Christian Tamil Music.

இந்த ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சி சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு,சமூகம்,கலாச்சாரம்,குடும்பம்,சுகாதாரம் போன்ற நல்ல குறிப்புகளை பகிர்ந்து கொள்வது மட்டுமின்றி, நல்ல தேவ பாடல்களையும், செய்திகளையும் வழங்கி வருகிறது.

 

Produced Studio Elpizo in Singapore and originally aired on Be107FM

Sunday: 9.00pm – 10.00pm

IndianChurch.001

Subscribe on iTunes   Subscribe to Podcast RSS

Looking for episodes prior to 17 March 2013? Contact Us.


Jul 28, 2018
28th July 2018 AathamaNanban
Series: Soul Friend
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jul 28, 201828th July 2018 AathamaNanban
  Jul 28, 2018
  28th July 2018 AathamaNanban
  Series: Soul Friend
 • Jul 22, 201822nd July 2018 AathmaNanban
  Jul 22, 2018
  22nd July 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Jul 15, 201815th July 2018 AathmaNanban
  Jul 15, 2018
  15th July 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Jun 17, 201817th June 2018 AathmaNanban
  Jun 17, 2018
  17th June 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Jun 10, 201810th June 2018 AathmaNanban
  Jun 10, 2018
  10th June 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Jun 3, 20183rd June 2018 AathmaNanban
  Jun 3, 2018
  3rd June 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • May 27, 201827th May 2018 AathmaNanban
  May 27, 2018
  27th May 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • May 20, 201820th May 2018 AathmaNanban
  May 20, 2018
  20th May 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • May 12, 201812th May 2018 AathmaNanban
  May 12, 2018
  12th May 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • May 6, 20186th May 2018 AathmaNanban
  May 6, 2018
  6th May 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 29, 201829th April 2018 AathmaNanban
  Apr 29, 2018
  29th April 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 22, 201822nd April 2018 AathmaNanban
  Apr 22, 2018
  22nd April 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 15, 201815th April 2018 AathmaNanban
  Apr 15, 2018
  15th April 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 8, 20188th April 2018 AathmaNanban
  Apr 8, 2018
  8th April 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Apr 1, 20181st April 2018 AathamNanban
  Apr 1, 2018
  1st April 2018 AathamNanban
  Series: Soul Friend
 • Mar 25, 201825th March 2018 AathmaNanban
  Mar 25, 2018
  25th March 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Mar 18, 201818th March 2018 Aathmananban
  Mar 18, 2018
  18th March 2018 Aathmananban
  Series: Soul Friend
 • Mar 11, 201811th March 2018 AathmaNanban
  Mar 11, 2018
  11th March 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Mar 4, 20184th March 2018 AathmaNanban
  Mar 4, 2018
  4th March 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 25, 201825th February 2018 AathmaNanban
  Feb 25, 2018
  25th February 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 18, 201818th February 2018 AathmaNanban
  Feb 18, 2018
  18th February 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 11, 201811th February 2018 AathmaNanban
  Feb 11, 2018
  11th February 2018 AathmaNanban
  Series: Soul Friend
 • Feb 4, 20184th February 2018 Aathma Nanban
  Feb 4, 2018
  4th February 2018 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jan 28, 201828th January 2018 Aathma Nanban
  Jan 28, 2018
  28th January 2018 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jan 21, 201821st January 2018
  Jan 21, 2018
  21st January 2018
  Series: Soul Friend
 • Jan 14, 201814th January 2018 Aathma Nanban
  Jan 14, 2018
  14th January 2018 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Jan 7, 20187th January 2018 Aathma Nanban
  Jan 7, 2018
  7th January 2018 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 31, 201731st December 2017 Aathma Nanban
  Dec 31, 2017
  31st December 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 24, 201724th December 2017 Aathma Nanban
  Dec 24, 2017
  24th December 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 17, 201717th December 2017 Athma Nanban
  Dec 17, 2017
  17th December 2017 Athma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 10, 201710th December 2017 Aathma Nanban
  Dec 10, 2017
  10th December 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 3, 20173rd December part 3 2017 Aathma Nanban
  Dec 3, 2017
  3rd December part 3 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Dec 3, 20173rd part 2 December 2017 Aathma Nanban
  Dec 3, 2017
  3rd part 2 December 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 26, 201726th November 2017 Aathma Nanban
  Nov 26, 2017
  26th November 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 19, 201719th November 2017 Aathma Nanban
  Nov 19, 2017
  19th November 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 12, 201712 th November 2017
  Nov 12, 2017
  12 th November 2017
  Series: Soul Friend
 • Nov 12, 201712th November 2017 Aathma Nanban
  Nov 12, 2017
  12th November 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Nov 5, 20175th November 2017
  Nov 5, 2017
  5th November 2017
  Series: Soul Friend
 • Oct 29, 201729th October 2017
  Oct 29, 2017
  29th October 2017
  Series: Soul Friend
 • Oct 22, 201722nd October 2017
  Oct 22, 2017
  22nd October 2017
  Series: Soul Friend
 • Oct 15, 201715th October 2017 Aathma Nanban
  Oct 15, 2017
  15th October 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Oct 15, 201715th October 2017
  Oct 15, 2017
  15th October 2017
  Series: Soul Friend
 • Oct 15, 201715th October 2017
  Oct 15, 2017
  15th October 2017
  Series: Soul Friend
 • Oct 1, 20171st October 2017 Aathma Nanban
  Oct 1, 2017
  1st October 2017 Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Sep 24, 201724th September 2017
  Sep 24, 2017
  24th September 2017
  Series: Soul Friend
 • Sep 17, 201717th Sep 2017 – Aathma Nanban
  Sep 17, 2017
  17th Sep 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Sep 10, 201710th September 2017 – Aathma Nanban
  Sep 10, 2017
  10th September 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Sep 3, 20173th September 2017 – Aathma Nanban
  Sep 3, 2017
  3th September 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Aug 27, 201727 August 2017 – Aathma Nanban
  Aug 27, 2017
  27 August 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend
 • Aug 20, 201720 August 2017 – Aathma Nanban
  Aug 20, 2017
  20 August 2017 – Aathma Nanban
  Series: Soul Friend